Політика персональних даних MetaUkraine GTA

1. Загальні положення

1.1. Дана Політика обробки персональних даних (далі – «Політика») видана та застосовується «MetaUkraine GTA» (далі – «Оператор») до закону ЗУ від 19.07.2022 «Про персональні дані» (далі – Закон) з урахуванням положень General Data Protection Regulation.

1.2. Поняття пов'язані з обробкою персональних даних, що використовуються в тексті Політики, трактуються в тому значенні, в якому вони наведені у ст. 3 Закону та положення GDPR, якщо інше прямо не випливає з тексту Політики.

1.3. Усі питання, пов'язані з обробкою персональних даних, не врегульовані цією Політикою, вирішуються відповідно до чинного законодавства України у сфері персональних даних.

1.4. Справжня Політика:

1.4.1. встановлює правила обробки Оператором персональних даних, що надаються користувачами, які використовують сайт https://meta-gta.com.ua та його окремі піддомени та сервіси (далі – Користувачі та Сайт відповідно);

1.4.2. визначає цілі, правові підстави, порядок та обсяг оброблюваних персональних даних;

1.4.3. містить відомості про реалізовані вимоги до захисту персональних даних, що обробляються;

1.4.4. визначає порядок взаємодії з суб'єктами персональних даних на час вступу від них звернень.

1.5.Текст Політики доступний Користувачам в Інтернеті за адресою https://meta-gta.com.ua/privacy.php.

1.6. Незнання умов, встановлених цією Політикою, не є підставою для пред'явлення з боку Користувача будь-яких претензій до Оператора.

1.7. У разі незгоди з умовами Політики, Користувач повинен негайно припинити будь-яке використання Сайту.

2. Терміни визначення

2.1. Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою мережі (включаючи піддомени): https://meta-gta.com.ua.

2.2. Гра (Ігровий сервіс) - розрахована на багато користувачів онлайн-гра “MetaUkraine GTA”, яка являє собою комп'ютерну програму, що включає клієнтську частину Ігри, компоненти, функції, ігрові ресурси, включаючи всі доповнення та оновлення до Ігри, а також сервер – частина програмного забезпечення Ігри. Участь Користувача в Ігри здійснюється в інтерактивному режимі (онлайн) шляхом встановлення Клієнтської частини Ігри на персональному комп'ютері Користувача та шляхом підключення Користувача через Інтернет до ігрових ресурсів Правовласника.

2.3. Користувач - фізична особа, яка відвідує Сайт з метою ігрової діяльності. Користувач є стороною Угоди.

2.4. Угода - користувальницька угода, що постійно розміщена в мережі Інтернет за адресою https://meta-gta.com.ua/privacy.php.

2.5. Акаунт Користувача - розділ Сайту, доступ до якого Користувач отримує після його автентифікації на Сайті за допомогою введення унікального логіну та пароля.

2.6. Файли cookie - дані, які автоматично передаються Оператору в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, географічне розташування, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою Користувача, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувач, дата та час доступу до Сайту.

3. Згода Користувача на обробку персональних даних

3.1. Користувач приймає умови Політики надає Оператору інформовану та усвідомлену згоду на обробку своїх персональних даних на умовах, передбачених Політикою та Законом:

3.1.1. При реєстрації Облікового запису Користувача - для персональних даних, які Користувач надає Оператору шляхом заповнення форми, яка розташована в Ігри. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних у момент натискання кнопки “Зареєструватися” (або кнопки, що має аналогічну назву);

3.1.2. При внесенні або зміні персональних даних Акаунта Користувача – для персональних даних, які Користувач надає під час редагування інформації на Сайті або в Ігри. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх нововнесених або змінених персональних даних у момент натискання кнопки “Зберегти”, “Запам'ятати” (або кнопки, що має аналогічну назву).

3.1.3. При заповненні форми зворотного зв'язку - для персональних даних, які Користувач надає Оператору при заповненні форми зворотного зв'язку в Інтернеті на Сайті та електронних сервісах (Skype, Google і т.д.). Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних, внесених у поля форми зворотного зв'язку, в момент натискання кнопки, що підтверджує відправку заявки (кнопки можуть називатися "Надіслати" та іншим аналогічним чином).

3.1.4. За будь-якого використання Сайту - для персональних даних, які автоматично передаються Оператору в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення. Користувач вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних у момент початку використання Сайту.

3.2. Згода Користувача на обробку Оператором його персональних даних діє з дня надання згоди на їх обробку (п. 3.1. Політики) та протягом строку, необхідного для досягнення цілей обробки персональних даних.

3.3. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних у формі та порядку, передбаченому в розділі 12 Політики.

3.4. У разі не досягнення Користувачем віку 18 років останній, при наданні своїх персональних даних зобов'язаний надіслати на адресу електронної пошти Оператора, зазначеної в розділі 14 цієї Політики, письмову згоду законного представника Користувача на обробку таких даних Оператором (за формою, встановленою у Додатку No1 до цієї політику). Оператор, зважаючи на автоматизовану систему збору персональних даних, не стежить за наданням такої згоди Користувачем. У разі виявлення недієздатності Користувача, який надав свої персональні дані без письмового дозволу його законного представника, Оператор негайно блокує обробку таких персональних даних до з'ясування обставин.

4. Умови надання персональних даних Користувачем

4.1. Оператор у випадку не перевіряє достовірність персональних даних, наданих користувачами, і контролює їх дієздатністю. Ризик надання недостовірних персональних даних, у тому числі надання даних третіх осіб як своїх власних, при цьому несе сам суб'єкт персональних даних.

4.2. Оператор виходить з того, що:

4.2.1. Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формах Сайту, та підтримує цю інформацію в актуальному стані.

4.2.2. У разі завантаження свого зображення через Акаунт Користувача - Користувач на безоплатній основі дає згоду на використання цього зображення (ст. 308 Цивільного кодексу) з метою, не пов'язаною із встановленням особи Користувача. Користувач зобов'язується не надавати фотографії третіх осіб як зображення Користувача.

4.3. Користувач усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може бути доступною для інших Користувачів Сайту, може бути скопійована та поширена такими Користувачами у випадках та на умовах, зазначених у п. 8.6. Політики

4.4. Користувач ознайомлений із цією Політикою, висловлює свою поінформовану та усвідомлену згоду з нею.

5. Персональні дані

Оператором обробляються такі персональні дані:

5.1. Прізвище ім'я по батькові;

5.2. Номер мобільного телефону;

5.3. Адреса електронної пошти;

5.4. Дані акаунтів у соціальних мережах та електронних сервісах (посилання на профілі Користувача у Facebook, Linkedin, Skype, Google, Twitter тощо); 5.5. Оператор може отримувати доступ, збирати та використовувати в певних Політиках цілях технічну та іншу інформацію, пов'язану з Користувачами. Технічна інформація не є персональними даними, однак Оператор використовує файли cookie, які дозволяють ідентифікувати Користувачів. Також під технічною інформацією розуміється інформація, яка автоматично передається Оператору в процесі використання Користувачем Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, а саме: 5.5.1. Дані про активність Користувача в Інтернеті, зокрема про відвідуваних сторінок, дати та часу URL-переходів тощо;

5.5.2. Інформація про пристрій та браузер, за допомогою яких Користувач виходив в Інтернет: IP-адресі та (у разі якщо Користувач заходить на Сайт з мобільного пристрою) типі пристрою та його унікальному ідентифікаторі;

5.5.3. Дані про взаємодію з рекламними оголошеннями Оператора, що демонструються поза ресурсом, їх кількість, частоту і глибину перегляду.

5.6. Оператор не здійснює обробку:

5.6.1. Біометричних персональних даних (відомості, що характеризують фізіологічні та біологічні особливості людини, на підставі яких можна встановити її особистість),

5.6.2. спеціальних категорій персональних даних (що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань, стану здоров'я, інтимного життя).

6. Правові основи обробки персональних даних

Обробка персональних даних Користувачів здійснюється на наступних правових підставах:

6.1. Конституції України;

6.2. Законодавства України;

6.3. Законом від 3 вересня 2015 року N 675 - VIII «Оперсональних даних».

6.4. Локальні правові акти Оператора.

6.5. Щодо персональних даних громадян Європейського союзу (ЄС), що використовують послуги Оператора, а також щодо персональних даних громадян інших держав, які тимчасово або постійно проживають на території країн ЄС, які використовують послуги Оператора на території ЄС, визначається відповідно до GDPR. У термінах GDPR Оператор виступає у ролі Контролера даних.

7. Цілі обробки персональних даних

Оператор опрацьовує персональні дані Користувачів виключно з наступною метою:

7.1. Реєстрація Користувача Оператором в Ігри та на Сайті, надання Користувачеві можливості повноцінного використання сервісів Сайту.

7.2. Відображення профілюКористувача на сайті, акаунті Користувача.

7.3. Встановлення та підтримка зв'язку між Користувачем та Оператором, консультування з питань виконання умов Угоди користувача, використання Сайту.

7.4. Виконання Оператором зобов'язань перед Користувачем, відповідно до умов Угоди користувача від 21.07.2022 р.

7.5. Напрямок Оператором на адресу електронної пошти Користувача повідомлень рекламного характеру; таргетування рекламних матеріалів, якщо Користувач погодився на таку розсилку.

7.6. Користувач має право на заперечення проти обробки даних з метою прямого маркетингу, включаючи складання профілю, тією мірою, якою це пов'язано з прямим маркетингом. Заперечення надсилається Оператору Користувачем у порядку Розділу 12 цієї Політики.

7.7. Поліпшення якості обслуговування Користувачів та модернізація Сайту Оператора шляхом обробки запитів та заявок від Користувача.

7.8. Статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем.

7.9. Виконання вимог українського законодавства.

8. Обробка персональних даних

8.1. Обробка персональних даних Користувача провадиться Оператором з використанням баз даних на території України.

8.2. Персональні дані обробляються за допомогою автоматизованих систем.

8.3. Обробка персональних даних Користувача включає здійснення Оператором наступних дій: збирання, записування, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.

8.4. Збирання персональних даних Користувача здійснюється у випадках, зазначених у п. 3.1 Політики.

8.5. Зберігання персональних даних здійснюється (залежно від того, яка подія настане раніше):

8.5.1. до моменту їх видалення Користувачем у відповідному розділі Акаунта Користувача;

8.5.2. до моменту їх знищення Оператором - у разі надходження від Користувача відкликання згоди на обробку персональних даних або вимог про знищення персональних даних;

8.5.3. до моменту закінчення терміну дії згоди або досягнення мети обробки персональних даних.

8.6. Розповсюдження персональних даних може здійснюватись Оператором виключно у таких випадках:

8.6.1. При обробці персональних даних з метою відображення профілю Користувача для інших Користувачів Сайту для підтримки комунікації, у тому числі під час надання послуг дистанційним способом. В цьому випадку персональні дані Користувача можуть бути доступні Користувачам, які зареєстровані на Сайті.

8.6.2. З метою розміщення відгуків про послуги, що надаються Оператором, залишені Користувачами, у різних джерелах інформації.

8.6.3. З метою розміщення відеоматеріалів, отриманих у процесі надання послуг, у різних джерелах інформації.

8.7. Оператор має право перекладати інформацію 3 особам.

8.8.Цілі передачі персональних даних:

8.8.1. Оптимізація оператором розсилки повідомлень інформаційного та рекламного характеру. У цьому випадку третій особі передаються такі персональні дані користувачів: прізвище, ім'я, по батькові; номер телефону; Адреса електронної пошти.

8.8.2. Напрям Користувачам інформаційних розсилок про нові можливості у сфері навчання та розвитку. У цьому випадку третій особі передаються такі персональні дані користувачів: прізвище, ім'я, по батькові; Адреса електронної пошти. Кожне інформаційне розсилання надає Користувачу можливість відмовитись від отримання таких розсилок.

8.8.3. Виконання умов Угода користувача перед Користувачами Сайту із залученням третіх осіб.

8.9. Перелік дозволених способів обробки персональних даних: збирання, записування, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення. Третій особі заборонено здійснювати передачу та розповсюдження персональних даних.

8.10. Знищення персональних даних здійснюється Оператором у таких випадках:

8.10.1. видалення Користувачем персональних даних у відповідному розділі Акаунта Користувача;

8.10.2. надходження від Користувача відкликання згоди на обробку персональних даних;

8.10.3. отримання від Користувача вимоги про знищення персональних даних;

8.10.4. закінчення терміну дії згоди;

8.10.5. закінчення терміну зберігання персональних даних відповідно до домовленостями Оператора та Користувача.

9. Заходи, що застосовуються Оператором для захисту персональних даних

9.1 Оператор вживає необхідних та достатніх правових, організаційних та технічних заходів для захисту інформації, що надається Користувачами, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею.

9.2 Оператор має право здійснювати передачу персональних даних третім особам. Цілі передачі персональних даних:

9.2.1 Оптимізація оператором розсилки повідомлень інформаційного та рекламного характеру. У цьому випадку третій особі передаються такі персональні дані користувачів: прізвище, ім'я, по батькові; номер телефону; Адреса електронної пошти.

9.1. Призначення особи, відповідального за обробку персональних даних;

9.2. Застосування організаційних та технічних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки в інформаційних системах;

9.3. Контролює факти несанкціонованого доступу до персональних даних та вжиття заходів щодо недопущення подібних інцидентів надалі;

9.4. Контроль за заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних та рівнем захищеності інформаційних систем персональних даних.

10. Обмеження відповідальності

10.1. Оператор не несе відповідальності за можливе нецільове використання персональних даних та заподіяння будь-якої шкоди Користувачеві, що сталося внаслідок:

10.1.1. технічних неполадок у програмному забезпеченні та в технічних засобах та мережах, що знаходяться поза контролем Оператора;

10.1.2. у зв'язку з навмисним або ненавмисним використанням Сайту не за їх прямим призначенням третіми особами;

10.1.3. незабезпечення конфіденційності паролів доступу або навмисної передачі паролів доступу іншої інформації з Сайту самим Користувачем при отриманні послуг Оператора або використанні Сайту іншим особам, які не мають доступу до цієї інформації;

10.1.4. неправомірних дій третіх осіб щодо доступу до даних Сайту, у т.ч. персональних даних.

10.2. Оператор не несе відповідальності за порядок використання Персональних даних Користувача третіми особами, з якими Користувач взаємодіє у межах використання Сайту.

10.3. Оператор не здійснює перевірку наявності особливого режиму обробки персональних даних Користувачів. Якщо Користувач є громадянином країн Європейського Союзу або громадянином інших держав, які тимчасово або постійно проживають на території країн ЄС і отримує доступ до Сайту з країн Європи, Оператор вживає всіх розумних заходів для забезпечення дотримання таких вимог законодавства про захист персональних даних. Для цього Користувач зобов'язаний повідомити Оператора про наявність особливого режиму захисту персональних даних шляхом звернення за адресою електронної пошти Оператора [email]

11. Права Користувачів

Користувач має право:

11.1. На свій розсуд надавати Оператору персональні дані для них обробки на умовах, зазначених у Політиці;

11.2. Самостійно вносити зміни та виправлення до своїх персональних даних у відповідному розділі Акаунта Користувача за умови, що такі зміни та виправлення містять актуальну та достовірну інформацію;

11.3. Видаляти персональні дані шляхом редагування відповідного розділу в Акаунті Користувача;

11.4. Звертатись до Оператора з вимогами, у тому числі щодо уточнення персональних даних; про блокування або знищення персональних даних, якщо такі дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно одержаними або не є необхідними для заявленої мети обробки. Вимога пред'являється у порядку, передбаченому в розділі 12 Політики;

11.5. На підставі запиту отримувати від Оператора інформацію щодо обробки його персональних даних та передбачену 308 Закону.

11.6. У рамках процесів обробки персональних даних, які підпадають під дію GDPR, Користувач має право звертатися до Оператора з вимогою про розвантаження своїх персональних даних з метою перенесення їх до інформаційних систем інших контролерів даних (у термінах п.7 ст.4 GDPR).

12. Звернення Користувачів

12.1. Користувач має право надсилати Оператору свої запити та вимоги (далі – Звернення), у тому числі щодо використання його персональних даних, а також відкликання згоди на обробку персональних даних. Звернення може бути спрямоване такими способами:

12.1.1. У письмовій формі на адресу Оператора (розділ 14 Політики);

12.1.2. У формі електронного документа (скан-, фотокопія документа). Документ повинен бути направлений з адреси електронної пошти Користувача, вказаної ним реєстрацію на Сайті за адресою електронної пошти Оператора: [email]

12.2. Надісланий Користувачем Звернення має містити таку інформацію:

12.2.1. Прізвище та ім'я Користувача;

12.2.2. Відомості, що підтверджують участь Користувача у відносинах з Оператором (зокрема, логін та пароль Користувача на Сайті);

12.2.3. Суть Звернення;

12.2.4. Підпис Користувача чи його законного представника.

12.3. Оператор розглядає Звернення Користувача в наступному порядку:

12.3.1. Звернення реєструється у Журналі обліку Звернень Користувачів;

12.3.2. Перевіряється наявність усіх обов'язкових реквізитів Звернення;

12.3.3. Перевіряється обґрунтованість Звернення;

12.3.4. Надається відповідь на Звернення. Залежно від суті Звернення відповідь на нього повинен містити:

12.3.5. запитувану Користувачем інформацію про оброблювані персональні дані;

12.3.6. мотивована відмова у наданні запитуваної інформації про оброблювані персональні дані;

12.3.7. повідомлення про дії, що здійснюються з персональними даними Користувача за його зверненням

12.4. Відповідь на Звернення надсилається у формі, що відповідає формі звернення

Користувача, якщо про надання Відповіді на Звернення в іншій формі не зазначено у Зверненні.

13. Зміна Політики

13.1. Оператор залишає за собою право вносити зміни до політики. На Користувачі лежить обов'язок кожного використання Сайту знайомитися з текстом Політики.

13.2. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення у відповідному розділі сайту Оператора. Продовження користування Сайтом або його сервісами після публікації нової редакції Політики означає ухвалення Політики та її умов Користувачем. У разі незгоди з умовами Політики, Користувач повинен негайно припинити використання Сайту та його сервісів.

14. Відомості про Оператора:

MetaUkraine GTA
Веб-сайт: https://meta-gta.com.ua
Електронна пошта: [email]

МОНІТОРИНГ
24
srv: Meta Україна BETA
24 / 350

ГоловнаПро сайт