Правила користування сайтом meta-gta.com.ua
Адміністрація сайту пропонує вам послуги сайту на умовах, що є предметом дійсних правил користування сайтом meta-gta.com.ua. В зв'язку з цим, вам необхідно уважно ознайомитися з умовами дійсних правил.

Правила користування сайтом

 • Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з дійсними правилами до моменту реєстрації на сайті. Реєстрація користувача на сайті означає повне і безперечне прийняття користувачем цих правил.
 • Дійсні правила можуть бути змінені або доповнені адміністрацією сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Дійсні правила є відкритим і доступним документом. Адміністрація сайту рекомендує користувачам регулярно перевіряти умови дійсних правил на предмет їхньої зміни або доповнення. Продовження використання сайту користувачем після внесення змін та доповнень в дійсні правила значить прийняття та згоду користувача з такими змінами та доповненнями.
 • Всі права на сайт в цілому та на використання мережевої адреси (доменне ім'я) належить адміністрації сайту. Адміністрація представляє доступ до сайту всім зацікавленим особам у відповідності з діючими правилами.
 • Реєстрація користувача на сайті є безкоштовною та добровільною.
 • Користувачем сайту є фізична особа зареєстрована на сайті у відповідності з встановленими дійсними правилами і володіючи відповідними повноваженнями (раніше і далі - користувач).
 • Користувач несе відповідальність за достовірність та актуальність наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.
 • При реєстрації користувач погоджується з дійсними правилами і приймає на себе вказані в них права та обов'язки, пов'язані з використанням та функціонуванням сайту.
 • Після успішної реєстрації користувача на сайті адміністрація приймає на себе права та обов'язки перед користувачем, що указані в дійсних правилах.
 • Приймаючи дійсні правила шляхом реєстрації на сайті, користувач підтверджує свою згоду на обробку адміністрацією його персональних даних, представлених при реєстрації, а також розташованих користувачем добровільно на своїй персональній сторінці.
 • Вибрані користувачем Email і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу користувача на сайт. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.
 • Якщо користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, скоєні з використанням його логіна і пароля, вважаються скоєними відповідним користувачем. У випадку несанкціонованого доступу до логіну і паролю або персональної сторінки користувача, або розповсюдження логіна і пароля, користувач зобов'язаний негайно повідомити про це адміністрації сайту в установленому порядку.
 • Після реєстрації користувач отримує право самостійно та в особистих цілях створювати, використовувати визначати зміст особової персональної сторінки та умови доступу інших користувачів до її змісту, а також отримує можливість доступу та розміщення інформації на персональних сторінках інших користувачів (на умовах отримання відповідних прав доступу від їх власників).

Користувачу при використанні сайту забороняється

 • Реєструватися в якості користувача від імені або замість другої особи.
 • Вводити користувачів в оману відносно своєї особи, використовувати логін і пароль іншого зареєстрованого користувача.
 • Завантажувати, зберігати, опубліковувати, розповсюджувати і надавати доступ або іншим чином використовувати інформацію яка: вміщує погрози, дискредитує, ображає ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб.
 • Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність користувачів та третіх осіб.
 • Здійснювати масові розсилання повідомлень без згоди користувачів сайту.
 • Використовувати програмне забезпечування та здійснювати дії направлені на порушення нормального функціонування сайту і його сервісів або персональної сторінок користувачів.
 • Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми.
 • Використовувати без спеціального дозволу адміністрації сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на сайті або взаємодія з сайтом і його сервісами.
 • Будь-яким шляхом в тому числі шляхом обману, зловживання довірою намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого користувача.
 • Здійснювати незаконний збір та обробляти персональні дані інших осіб.
 • Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких послуг іншим способом окрім як через інтерфейс представлений адміністрацією сайту, за виключенням випадків, коли такі дії були прямо дозволені користувачу у відповідності з окремим погодженням з адміністрацією.

Авторське право на медіа-файли

 • Адміністрація проекту має право видаляти медіа-файли, які були завантажені користувачами, якщо вони порушують авторські права або, якщо адміністрація отримала скаргу на медіа-файл, який порушує авторські права.
 • meta-gta - це сучасна соціальна мережа яка дозволяє завантажувати окремими користувачами медіа-файли різного типу. Кожен користувач самостійно несе відповідальність за завантажений ним медіа-файл.
 • В проекті вже зареєстровано достатньо користувачів і адміністрація проекту не в змозі прослідкувати за всіма користувачами одночасно на наявність медіа-файлів які порушують авторські права. Як що ви знайшли медіа-файл, який порушує авторські права, будь-ласка, повідомте нас про це, щоб ми його видалили.
МОНІТОРИНГ
3
srv: Meta Україна BETA
3 / 350

ГоловнаПро сайт